DASK Doğal Afet Sigortası


Devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence almış olacaksınız.
Kendi eviniz depremden etkilenmese bile ödeyeceğiniz küçük miktardaki sigorta primleri, evi hasar gören afetzedelere yapılacak tazminat ödemelerinde kullanıldığından sosyal dayanışmanın gereğini en güzel şekilde yerine getirmiş olacaksınız.
Deprem hasarlarının karşılanması için amaçlanan uzun vadeli kaynak birikimine küçük primlerinizle katkı sağlamış olacaksınız.
Yapı standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir toplumsal yapının oluşturulmasına önemli bir katkıda bulunmuş olacaksınız.

Sigorta yaptırmak için gerekli belge ve bilgiler
• Sigortalının adı, adresi, telefonu
• Sigortalının vergi kimlik numarası
• Sigortalanacak binanın açık adresi
• Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no, bağ.böl.no)
• Binanın inşa yılı ve yapı tarzı
• Binanın toplam kat sayısı
• Binanın hasar durumu
• Evin brüt yüzölçümü (m2)
• Evin kullanım şekli


Sorular? dileksigorta@dileksigorta.com  Telefon: 416–216 60 54 Fax: 416–216 92 82
© 2006 Dilek Sigorta, Bütün Hakları Saklıdır...
Bu Site Stork Web Tasarım Tarafından Tasarlanmıştır.